เจาะลึกเกี่ยวกับน้ำยาพอดตระกูล Relx สายนุ่มต้องรู้

2021-10-29T01:31:38+07:00October 29th, 2021|บทความ RELX|

การเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ทดแทนอย่าง Rexl Infinity หรือ Relx Zero นั้น ต่างก็มีหัวน้ำยาพอดที่สามารถใข้งานกับลิตภัณฑ์ทดแทนรุ่นอื่นๆ ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีเทคโนโลยีเดียวกัน และมีขนาดใกลเ้เคียงกัน